zondag 10 februari 2019

'Frozen'

Het thema winter kende als deelthema 'Frozen', omdat de kinderen daar heel graag wilden over leren en het ook perfect bij elkaar aansloot. Samen met de kleuters van juf Elise namen we de film onder de loep en brachten zo het thema binnen in de klas. Ook de hoeken werden in het deelthema onder handen genomen, zowel met mijn eigen spullen als die van de kinderen. Met juf Laure oefenden de kleuters het tellen aan de hand van een leuk spelletje met ijskristallen. 

Tijdens de godsdienstmomenten stonden we stil bij de hoofdgevoelens: boos, bang, blij en verdrietig. Die komen ook in de film aan bod. Elk gevoel werd uitgewerkt aan de hand van een verhaal uit de bijbel, ervaringen van kleuters en de belevenissen van figuren uit de film.  


Morgen blikken we samen met juf Laure nog even terug op ons winters thema en dan gaan we enkele dagen zonder thema tegemoet. We zullen dan vooral het puzzelen inoefenen en gezelschapsspellen spelen. 

Vanaf maandag 18 februari gaan we dan van start met het thema 'Anna in het circus'. Dit in de aanloop naar carnaval. Meer informatie volgt nog :) 

Graag tot morgen, 

juf Romina